“Mì Tôm” Nấu với Ruột Bầu

Sau khi đọc bài “Máy Có Hồn Thơ” và “Hạt Bụi Ngoài Hiên” Sáu Không bèn lấy thơ của Bạn Già SG “input” vào thơ máy. Các bạn biết không? Kết quả không ngờ! Sáu Không có được bài thơ sau:

Tôi ư hạt bụi hiên ngoài
Tôi ư hạt bụi nguôi ngoai cười xòa
Tôi ư hạt bụi trổ hoa
Tôi ư hạt bụi quê nhà ngồi đây

Rớt từ mộng xuống chân mây
Rớt từ mộng xuống cỏ cây làm người
Rớt từ mộng xuống đười ươi
Rớt từ mộng xuống vui cười trần gian

Trăm năm một thuở miên man
Trăm năm một thuở điêu tàn dừng chân
Trăm năm một thuở thanh tân
Trăm năm một thuở xa gần cồn sương

Đường chia muôn lối đoạn trường
Đường chia muôn lối bên đường lần khân
Đường chia muôn lối tần ngần
Đường chia muôn lối … chỉ lần này thôi!

Tuy là “Mì Tôm” ăn liền nhưng mình cho chút rau, chút thịt, chút bột nêm vào thì ăn đâu thua gì tô mi ngoài tiệm.

Ca dao có câu “Đầu tôm nấu với ruột bầu…”, Sáu Không xin đổi là

“Mì Tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”

Ai bảo Máy không có hồn thơ? Xin cảm ơn Vô Danh và Bạn Già SG nhé!

Sáu Không

 

Hits: 163

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin