Mơ gặp nàng

 

Tuy  chưa  gặp gỡ  đã  mơ màng 

Thiếu  nữ  yêu kiều  dáng ngọc băng 

Tóc  thề  buông  lơi  vai óng  ả 

Tay  ngà  dạo  phím  nét  đoan  trang

Mắt  trong  góp  cả  khung  trời  biếc 

Môi  thắm  gom  bao  giấc  mộng  vàng

Thuyền  mãi  trôi  hoài  chưa  bến  đậu

Để  rồi  lỗi hẹn  cứ  vương  mang 

 

                 THANH  HOÀ

 

 

Hits: 70

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin