Mơ Về Chốn Cũ

Hỏi sao không nhớ đến quê hương

Kỷ niệm xa xưa những quảng đường

Lưu luyến hình mai, khơi nẻo nhớ

Mơ màng dáng ngọc mãi còn vương

Trải bao dâu bể sầu mưa gió

Gẫm lại chua cay gợi tuyết sương

Đây khách vẫn mơ về chốn cũ

Cho tình ấm lại chớ mong chường

Nguyên Hà

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 25