Mắt thả hồn mơ mộng mây trời

Gió đùa tóc lộng tuổi hai mươi

Mặc cho sương lạnh lùa vai áo

Em đứng  tay đan mỉm miệng cười

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *