Mùa Đông

Anh giữ mùa đông mãi trong lòng 
Cho hồn giá rét phút chờ trông 
Và xem mây tím chiều giăng mắc 
Nhìn nắng phai dần khi nhớ mong 
Anh giữ mùa đông mãi trong anh 
Nghe sầu rơi ướt giọt long lanh 
Chừng nghe hơi thở hòa hơi thở 
Lặng lẽ đi tìm trong lối quanh 
Anh giữ mùa đông mãi muôn đời 
Cho dù cánh gió bạt trùng khơi 
Mùa đông em đến tim lạnh giá 
Sưỡi ấm hồn anh trong tả tơi…

 Fly 1tome

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *