Mưa Tháng Chín

Mưa tháng Chín
Cơn mưa chiều bất chợt
Mưa nhạt nhòa, mưa ướt áo em bay
Mưa ướt tóc huyền buông xỏa chấm ngang vai.

Mưa tháng Chín
Cơn mưa đầu thu
Mưa của bao miền cảm xúc
Của bao người lúc mới đầu biết yêu.

Mưa tháng Chín
Mưa của đợi chờ, của thương nhớ về anh
Em đếm mưa rơi đếm lá mọc trên cành
Mà sao không đếm được tình anh trao tình.

Hienquangnam1982

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *