Mùa Xuân

Chợt thấy mùa xuân đến trước nhà 
Hoa cười, chim hót, bóng chiều sa 
Trường giang sóng biếc mênh mông nước 
Đại lộ chiều vàng rực rỡ hoa 
Lữ khách dừng chân trông bướm lượn 
Thi nhân cắn bút ngắm chiều qua 
Xuân nầy phiêu bạt bao năm nhỉ 
Ai có trông vời bóng dáng xa !?

Bạch Loan

Hits: 27

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin