Nan giải

Nếu đời quanh quẩn như bài toán

đặt mối buồn  cao lên bậc hai 

ơi  em  cái dáng  sầu  vô tận 

đã gỡ dùm chưa  đáp số sai 

 

đi kiếm dùm nhau tự số không 

ở  trong nan giải  kẹt vô cùng

mỗi người  là  một mê phương trận

đuốc kiếm  hoài công  mẫu số chung 

 

chỉ  dẫy đầy ra  thảng thốt  riêng

mỗi người là một nhóm sầu miên

những dòng số mẹ  lăn trên má

nhỏ xuống thành trăm giọt lệ phiền

 

mỗi người một đơn vị  rất to 

từng bên  trực tuyến  cách đôi  bờ

ngoài kia  trời đất  phong ba nổi

gió đã lên , mình  còn xác xơ

 

phương trình  em đặt  thành chưa em ?

những dòng máu thắm  còn về tim

ngoài kia  bẩy dặm hài  thiên hạ

ta vẫn loay hoay ngập ngụa chìm

 

vẫn xé lòng nhau  những tính chia 

vẫn đưa nhau tới  những phân lìa

vẫn lùi bên trục âm vô cực

rồi đẩy nhau vào  hố thẳm kia 

 

đời còn  quanh quẩn  trong bài toán

dâng mối buồn  cao  lên  bậc ba

ơi  em  cái dáng sầu vô tận

còn gữi vào nhau  mấy  xót xa

 

VŨ   KIỆN

 

 

Hits: 1178

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin