Nguồn gốc người Nhật là người Huế

Một nhà nhân chủng học Nhật Bản đi tìm nguồn gốc người Nhật. Ông đã chu du khắp thế giới mà không hề tìm ra dấu vết. Nơi cuối cùng ông đến là Việt Nam. Một bữa kia ông đi xe lửa từ Sàigòn ra Huế. Khi vừa ra khỏi nhà ga thì ông nghe thấy hai người địa phương đang nói chuyện với nhau:
Mi đi ga ni?
Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
Ga tê. Tau đi ga tê.
Ga tê ga chi?
Ga Lăng Cô tề
Rằng đông như ri?
Ri mà đông chi!
Mi ra ga mô?
Ra ga Nam Ô
Khi mô mi đi?
Chừ chi khi mô
Mi lo ra đi
Ừ, tau đi nghe mi.
Nghe xong, ông Nhật mừng quá, thốt lên: Tạ ơn Trời, tôi đã tìm ra nguồn gốc tổ tiên của tôi rồi. Người Huế chính là tổ tiên của người Nhật Bản.

Nguồn: 444 Chuyện Cười của nhà văn Trà Lũ (trang 38)

 

Hits: 2606

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin