Nhớ Thu Ste-Anne

Gữi bạn  bài thơ  mới  viết  đây

Nhớ về   quê bếc  tuyết  giăng  đầy 

Cây  còn  tê  tái  sầu  đông  buốt 

Mây  vẫn  mơ  màng  thương  nhớ  ai 

Róc  rách  suối  reo  chân  thác  nhỏ

Thì  thầm  gió  kễ  chuyện  rừng  say 

Hôm  nao  dạo  bước  ngang  đồi  thắm

Một  sớm  thu  nào  ngắm  vạc  bay

 

Nắng  úa  chiều  thu  lại  nhớ  ngày

Tìm  thăm  chốn  cũ  dẫu  đường  dài

Khác  gì  cánh  lẻ  chim  quay  hướng

Như thể  thân  đơn  nhạn  nhớ  bầy

Đúng  dịp xum  vầy  tâm  sảng  khoái 

Vào  mùa  hội  ngộ  dạ  phây phây

Ngày vui  ngắn  ngủi  nhìn  cho  thoả

Mai nữa  mốt  rồi  lá  nhạt  phai

 

            THANH  HOÀ

 

Hits: 97

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin