Nỗi Niềm

Trăng treo. 
Đầu non. 
Lời hẹn trăng tròn 
Cùng em chờ đợi. 
Chia niềm cô đơn. 

Trăng treo 
Song cửa. 
Từng đêm, từng đêm. 
Dìu em vào mộng. 
Trọn giấc nhung mềm. 

Trăng treo. 
Ngọn cây. 
Nhuộm vàng cỏ hoa. 
Em buồn hiu hắt. 
Thêm duyên mặn mà. 

Trăng treo. 
Giữa trời. 
Dậm đường trăng soi. 
Tiễn đưa một người 
Giọt buồn nhẹ rơi 

Trăng treo. 
Sau nhà. 
Nhớ lời người xưa. 
Cùng em chia xẻ, 
Gởi mộng xa đưa. 

Trăng Xế 
Sau hiên. 
Tình em vỡ tràn 
Trăng vàng lạnh nhạt. 
Buồn trôi thênh thang

Trần Mạnh Hùng

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *