Phù Vân

 

Đêm qua viết một bài thơ

Để ngoài hiên vắng trời mưa ướt rồi

Giấy còn đọng giọt tinh khôi

Giọt trong thao thức, giọt ngoài lời suông

Bùi ngùi con chữ mà thương

Lập thân tối hạ văn chương (*) sao đành !

 

(*) :Trích thơ Viên Mai

 

Hits: 342

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin