Quốc Ca Canada “Oh Canada” Lời Việt

Tin mừng cho cộng đồng người Việt ở Canada. Bài quốc ca Canada “Oh Canada” đã  có lời Việt.

KMVN xin mời quý vị xem video dưới đây của phóng viên Tôn Thất Hùng VIETV – ThoiBao Media phỏng vấn Nhóm Thực Hiện Bản Quốc Ca “O Canada!” lời Việt.

Đinh Ngọc Bôi điều hợp viên dự án,
Trần Thái Lực thành viên,
Nguyễn Đình Phương thành viên,
Đoàn Chính thành viên,
Kiều Duy Phong thành viên,
Nguyễn Hải Việt thành viên.

Oh Canada Lời Việt trình bày Đoàn Chính

 

Hits: 65

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin