Sáng và Tối

Tôi đã đi gần hết đoạn đời
Có đủ ánh sáng và bóng tối
Đến cuối đời
Bỗng dưng không còn 
sáng và tối nữa
Bỡi vì tôi đã hiểu :” Vạn Pháp như không
Không tức thị sắc, sắc tức thị không…”
Chỉ là không..
CD – 12-20-2017 

Hits: 33

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin