Sen Tịnh Tâm

Nắng trong

nở nụ sen hồng

Nhịp nhàng hoa lá

mênh mông hương thiền

Nhụy vàng bát ngát

phiêu nhiên

Nhẹ giương cánh mộng

sen nghiêng nụ cười

Ngàn sau một đóa tinh khôi

Ngàn năm thơm ngát

đất trời ban sơ

Lá xanh êm…

một dòng thơ…

Chân trong bùn đục

sen mơ Niết Bàn…

Tâm không, không sắc, sắc không

Thinh không

nhuộm ánh huy hoàng hư vô

Tâm không, không bến, không bờ

Sắc không, không sắc

đơn sơ Phật Trời

Tịnh tâm sen nở nụ cười

Lệ Vân (Indian Rocks Beach, Florida, 7-5-98)

Hits: 2499

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin