Sóng Vỗ

Nằm nghe sóng vỗ vương tình,
Giữa đời suối tóc trùng sinh gọi mời.
Em đi nẻo mộng chơi vơi,
Trong trầm tịnh lặng,một thời lãng quên.
CD – Feb-06-2018

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *