Sông xưa

 

Thuở  ấy  xa  rồi  cõi  mộng  mơ

Trăng  vàng  toả  sáng  liễu  đôi  bờ

Êm  đềm  giọng  hát  khôn  làm  lãng

Rộn  rã   câu  hò   khó  giả   ngơ

Mái  đẩy  chèo  nhanh  lùa  nguyệt  vỡ

Chày  canh  gióng  khẽ  rụng  sao  mờ

Nơi  này  những  tưởng  ngàn  năm  trước

Sĩ  tử  bao  người  dậy  ý  thơ

 

              THANH  HOÀ

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *