Sự Tích Bài Ca Dao ” Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa”

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

One thought on “Sự Tích Bài Ca Dao ” Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa””

  1. Đã gọi là “giai thoại” thì chưa được gọi là bằng chứng văn học được ! Vả lại theo bài ca dao thì người nữ rấtcó tình ý với người tình lỡ : sao anh không hỏi những ngày còn không ? Và có chồng thì chỉ là sự ràng buộc, mất tự do chứ chẳng phải yêu thích gì : như chim vào lồng, như cá cắn câu !
    Ông Đào Duy Từ mà nói ví von như thế không sợ Chúa Nguyễn nổi giận sao ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *