Tạm biệt Bs Phạm Hữu Trác

 

 

Cánh  cửa  thiên đàng  đã  đón  anh

Trần  gian   vĩnh viễn   vắng  âm thanh

Lưu  danh   y  sĩ   tròn  trí  thiện

Để  tiếng  văn nhân  vẹn  tâm thành

Hộ  chúng  quanh  năm  mơ  tốt  đẹp

Cứu  nhân  suốt  tháng  mộng  an  lành

Ra  đi  cỏi  thế  coi  như  nhẹ

Để  lại   công  trình  chẳng  mỏng  manh

 

                      THANH   HOÀ

 

 

Hits: 70

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin