Tâm Phật Chiều Thu

Thấy người tham của thì thương

Thấy người ngộ đạo vô thường thì vui

Bao người ngụp lặn biển đời

Mấy ai đủ sức để bơi vào bờ

Cuối thu cây trọi cành trơ

Còn vương đôi lá đợi chờ gió bay

                              Vũ Tam Thừa

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *