Tản bộ

Êm  ái  hoàng hôn  đợi  nắng  tàn

Chim  đàn  về  tổ  gọi  bầy  sang 

Hành  thiền  mỗi  bước  dìu  tâm  tịnh

Niệm  chú  từng  câu  dẩn  trí  an

Lơ  lững  từng  không  mây  trắng  chuyển 

Mơ  màng  ráng  đỏ  gió  chiều  lan

Thảnh  thơi  vui  thú  cùng  cây  cỏ 

Thế  sự  đỗi  thay  khỏi  luận  bàn 

 

             THANH  HOÀ

 

Hits: 109

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin