Tàn Một Cuộc Chơi

Năm mới, ngày mới, hình mới
Mậu Tuất xuân về vui phơi phới
Còn ai nhớ tới những cơn buồn
Vui cho quên hết đời tuồng hư hao
Vô thường: đạm bạc, thanh tao
Nhờ ơn Phật dạy chẳng nào thuộc tôi
Phủi tay tàn một cuộc chơi
Nam San ( February 17, 2017 )

Hits: 65

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin