Thăm Thiền Viện

 

Thầy  dựng  thiền  am  tận  đĩnh  non

Hàng  ngày  tu  tập  thoả  lòng  son

Rừng  phong  xào  xạc  theo  làn gió

Lá  đỏ  lao  xao  phủ  lối  mòn

Lũng  thấp  bên đây  lờ  lững  suối

Núi  cao  phía  đó  nhấp  nhô  hòn 

Êm  đềm  cảnh  trí  ru  hồn  lắng

Tiếng  mõ  nhịp  nhàng  thức  tĩnh  con

 

                  THANH  HOÀ

 

Hits: 91

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin