Thơ

Một chùm hoa nhỏ với muôn thương

Mộng tôi ca hát thật bình thường

Lòng tôi không có vườn thượng uyển

Tôi hái hoa nhà buổi sáng sương

Đây chùm sao nhỏ giữa trời thương

Là một giòng thơ lạc giữa đường

Chỉ một vài câu theo trăng sáng

Căn nhà đơn chiếc bỗng thêm hương

Đôi cánh hoa mơ rải phố phường

Lòng như ấm mãi chút hơi vương

Đèn lên reo sáng đường tranh tối

Tôi tưởng trời xưa dưới nguyệt hường

Xuân én không về vẫn thắm hương

Hồn tôi thơm ý gió vương vương

Cây trái mùa dâng tôi vin lấy

Ôm gió mơ tươi hái tận vườn

Lệ Vân – Montreal, 1986

Hits: 2460

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin