One thought on “Thư Pháp”

  1. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
    Tâm an bình với thữ thách triền miên
    Tâm thanh thản dù muôn vàn nghiệt ngả
    Tuệ sáng ngời trong khắp cỏi an nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *