One thought on “Tin Nhắn”

  1. Một bài” Thất ngôn tứ tuyệt” thật tuyệt vời. Cám ơn tác giả thật nhiều, tôi rất thích thể thơ nầy, chỉ có 4 câu nhưng lại rất cô đọng, từng lời, từng chữ như thấm sâu tận hồn người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *