Tịnh ý

Sắc trắng sắc đen âu cũng sắc
Thanh trầm thanh bổng chỉ là thanh
Ăn no uống đã rồi đi ngủ
Bận óc làm chi cái bại thành

 19- – hồi đó
 Ngốc Tử  

Hits: 37

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin