Tóc Rơi

Một sợi tóc
dù rơi đi phù phiếm
Cũng anh ơi
hãy nhặt lại dùm em
Thì nhỡ mai
lạc lõng giữa mùa quên
Anh sao biết
tìm đâu ra kỷ niệm
Ngày xô ngày
bóng ngã nhoài ngất lịm
Vọng lời em
nhắn trả nợ thời gian
Sợi tóc xưa
ngoan giấc giữa hưng-tàn
Xanh nguyên vẹn
Giữa bạt ngàn lau trắng .

Thanh Pham

Hits: 69

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin