Tóc Thề

 

Tóc  đậu  bờ  vai  gió  thoảng hờ

Tóc  mềm  thu  thảo  nuột  nà  tơ

Tóc  đùa  cánh  bướm  miên  man  ý

Tóc  cợt  làn  mi  lả lướt  thơ 

Tóc  thả  lơ  là  theo  lối  mộng

Tóc  buông  đắm  đuối  tiếp  đường mơ

Tóc  xanh  mới  đó  còn tươi  tốt 

Tóc  rụng  tàn thu  nắng  úa  mờ

 

               THANH  HOÀ

 

Hits: 169

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin