TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG

 
                                  TÔI ĐƯA EM SANG… GHE
 
                
 
                             TÔI ĐƯA EM SANG… MƯƠNG
             
    

 

 

                                 TÔI ĐƯA EM SANG… VOI

 
                   

 

                                 TÔI ĐƯA EM SANG… TRÂU 
 
                   
 
                                 TÔI ĐƯA EM SANG… BAY
 
                

 

                           TÔI ĐƯA EM SANG… BUN ĐÔ GIƠ

                        
 
                               TÔI ĐƯA EM SANG… XE ĐẠP
 
                   
 
                             TÔI ĐƯA EM SANG… XÍCH LÔ
 
                
 
                                TÔI ĐƯA EM SANG… MÔTÔ
 
                
 
                              TÔI ĐƯA EM SANG… MÁY CÀY
                             
                              TÔI ĐƯA EM SANG… CẢI TIẾN
 
                   
 
                               TÔI ĐƯA EM SANG… RUỘNG
                       
 
                                 TÔI ĐƯA EM SANG… LŨ
 
        
 
                                 TÔI ĐƯA EM SANG… LỤT
 
                
 
                                TÔI ĐƯA EM SANG… MƯA
 
                                         “Cõng Em về dưới Mưa,
                                           Nói-năng chi cũng thừa” (*)
 
                                      
     

Hits: 52

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin