Tôn Giáo Tốt Nhất ?

Nhà thần học giải phóng nổi tiếng Leonardo Boff người Ba Tây. Ông đã phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma về đề tài tôn giáo. Bài trả lời của Ngài thật tuyệt vời. Nó đã làm thay đổi hẳn nhãn quan về tôn giáo của ông. Ông kể: Tôi hỏi ngài mà trong bụng cũng có gian ý gài bẫy:

Theo Ngài, tôn giáo nào hiện nay là tôn giáo tốt nhất ?
Trong bụng tôi thầm nghĩ chắc ngài sẽ đáp Phật Giáo Tây Tạng, hay những tôn giáo Phương Đông lâu đời hơn Thiên Chúa Giáo là tôn giáo tốt nhất. Nhưng tôi đã lầm. Đức Đạt Lai Lạt Ma chắc biết cái ý của tôi nên đã mỉm cười rồi nhìn vào mắt tôi và từ tốn đáp:

– Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa ta tới gần Thượng Đế, và làm cho ta trở thành con người tốt hơn.

Để cho bớt lúng túng , tôi hỏi tiếp :

Cái gì làm cho tôi trở nên tốt hơn?
Ngài đáp:

– Bất cứ cái gì làm cho bạn biết thương xót, bao dung, xả thân, yêu thương, nhân đạo, trách nhiệm, đạo đức, thì những cái đó thuộc về tôn giáo tốt nhất.

– Tôi không cần biết bạn có theo tôn giáo nào hay không, điều quan trọng là thái độ của bạn với tha nhân, với bằng hữu, với gia đình, với nơi làm việc, với công đồng, với thế giới.

– Hạnh phúc không phải là định mệnh, mà là vấn đề chọn lựa.

– Bạn hãy thận trọng về các tư tưởng, vì tư tưởng sẽ sinh ra lời nói,

– Bạn hãy thận trọng về lời nói vì lời nói dẫn đến việc làm

– Bạn hãy thận trọng về việc làm, vì việc làm dẫn đến thói quen

– Bạn hãy thận trọng về thói quen vì thói quen làm thành tính nết

– Bạn hãy thận trọng về tính nết vì tính nết đưa tới số mạng

– Mà số mạng chính là đời của bạn.

Và Đức Đạt Lai Lạt Ma kết luận : Đó là sự thực. Không có tôn giáo nào cao hơn Sự Thực.

Nguồn: net

Hits: 85

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin