TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI

Sơn nữ đêm khuya rũ mộng đèo
giục lòng hái trộm mảnh trăng treo
Sương ôm chùm lá hương rừng nổi
Vàng vuốt cành cây gío núi trèo.
Người đã quên rồi say tĩnh ngủ
Ta còn thổn thức dõi hoài theo
Hoang sơ gọi dấu buồn man mác
Rặng đá âm thầm cản suối reo

Hoanghoon

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *