Tranh vẽ Nguyễn Sơn

Sống và triển lãm trên nước Đức (Germany).

       Truyển lãm Cùng với các Họa Sĩ ViệtNam sống ở Pháp Đức

Bêm bà Xã

Bêm bà Xã

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

P1000185

Cô đơn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

P1000080

Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

_MG_9301ss

Mùa Đông trên bờ hồ Maschsee. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

P1000078s

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 50cm x 60cm by Nguyễn Sơn

_MG_9015

Sau Mùa gặt. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

_MG_8855

IMG_6992

Ngày Hè Trên Biển. Tranh sơn dầu trên bố 110 cm x 120cm by Nguyển Sơn

_MG_6957

Mùa Đông trên nước Đức. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

_MG_8854

Người đàn bà phơi nắng. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

_MG_8852

Người đàn bà và máy ảnh mầu đỏ. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x110cm by Nguyễn Sơn

_MG_9007df

Trầm Hương. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Nhạc Sĩ với cung đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn (Tranh tư nhân sưu tầm)

Mộng chiều Xuân. Tranh sơn dầu trên bố (Tư nhân sưu tầm)

Thủa yêu đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thủa yêu đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 03. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 03. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 4. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 4. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 05. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 05. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 06. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 06. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Quỳnh Hương.Tranhsơn dầu trên bố 80cm x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Quỳnh Hương.Tranhsơn dầu trên bố 80cm x100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Lá Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Lá Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Bơi. Tranh sơn dầu trên bố 80 x 100cm by Nguyễn Sơn

Bơi. Tranh sơn dầu trên bố 80 x 100cm by Nguyễn Sơn

Tắm đêm. Tranh sơn dầu 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Tắm đêm. Tranh sơn dầu 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Nội đau Hòa Bình. Tranh sơn dầu 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Nội đau Hòa Bình. Tranh sơn dầu 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thu vàng. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu vàng. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu sương. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu sương. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Vào Thu. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vào Thu. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vường Xuân. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vường Xuân. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Xuân công viên. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Xuân công viên. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Ngóng chờ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Ngóng chờ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tình khúc tiền chiến. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tình khúc tiền chiến. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Hội ngộ. Tranh sơn dầu trên bố 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Hội ngộ. Tranh sơn dầu trên bố 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Hoa Poppy. Tranh sơn dầu vẽ trên Karton 30cm x 25cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Hoa Poppy. Tranh sơn dầu vẽ trên Karton 30cm x 25cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Hoa Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cmx80cm

Hoa Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cmx80cm

Quê Hương tôì đó. Tranh sơn dầu60cmx80cm

Quê Hương tôì đó. Tranh sơn dầu60cmx80cm

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cmx90cm

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cmx90cm

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu 90cmx80cm

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu 90cmx80cm

Venedig. Tranh sơn dầu 70cmx90cm

Venedig. Tranh sơn dầu 70cmx90cm

Còn nắng trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx100cm by Nguyễn Sơn

Còn nắng trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx100cm by Nguyễn Sơn

Một thoáng hương xưa. Tranh sơn dầu 90cmx70cm by Nguyễn Sơn

Một thoáng hương xưa. Tranh sơn dầu 90cmx70cm by Nguyễn Sơn

Hop tau Que Huong con do                                                  Hợp tấu. Tranh sơn dầu 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Ngày Hè công viên dưới trăng

Ngày Hè công viên dưới trăng. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Me

Tình Mẹ. Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Không có anh. Tranh sơn dầu 70cmx100cm by Nguyễn Sơn

Không có anh. Tranh sơn dầu 70cmx100cm by Nguyễn Sơn

Bai ca Que Huong Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Bài ca Quê Hương Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyenson

10 Xuan roi vang bo. Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Mẹ ơi! Mười Xuân rồi vắng Bố (Ba, Cha). Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyenson

Ho Thu. Tranh son dau 60cmx80cm by Nguyenson

Hồ Thu. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyenson

Trang cao nguyen. Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Trăng cao nguyên. Tranh sơn dầu 70cmx90cm by
Nguyenson

IMG_7416Biển chiều. Tranh sơn dầu 50cmx60cm by Nguyenson

Mục đồng. Tranh Nguyễn Sơn.

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 80x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 80x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 67x70cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 67x70cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Say đi để thấy mình không là mình. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Say đi để thấy mình không là mình. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế mùa Thu. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế mùa Thu. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Ngựa trên cánh đồng. Tranh sơn dầu 25x30cm by Nguyễn Sơn

Ngựa uống nước trên cánh đồng. Tranh sơn dầu 25x30cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Cô bé hòa bình. Tranh sơn dầu 70x80cm by Nguyễn Sơn

Cô bé hòa bình. Tranh sơn dầu 70x80cm by Nguyễn Sơn

Nỗi buồn tàn thu by Nguyễn Sơn

Nỗi buồn tàn thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Rực rỡ nắng Thu

Rực rỡ nắng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Rừng Thu by Nguyễn Sơn

Rừng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Nắng Thu by Nguyễn Sơn

Nắng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Hoa Hồng. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa Hồng. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Acented Edges Miền nam nước Pháp. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Antibes Miền nam nước Pháp. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Mục đồng đưa trâu về, Mầu nước trên giấy, by Nguyễn Sơn

Phát thảo viết chì

Phát thảo viết chì

Lên mầu

Lên mầu

Thiếu nữ phơi nắng. Nguyễn Sơn phát họa viết chì.

Mẹ và con, Tranh lụa by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Thiếu nữ hái sen. Tranh lụa by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Nghỉ ngơi. Tranh sơn mài by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Mục đồng thổi sáo và ca. Tranh bột mầu by Nguyễn sơn

Hoa Sen mầu nước by Nguyễn Sơn

Chân dung Bianca vẽ trên lụa by Nguyễn Sơn

Tự họa chân dung ngày mới tới tỵ nạn nước Đức tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Hits: 22

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin