Trúc Lâm Yên Tử

Nhất Hạnh dịch Thiền sư Huyền Quang là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Trúc Lâm Đại Sĩ (vua Trần Nhân Tông) thành lập tại Việt Nam (thế kỷ XIV).

CHU TRUNG

Nhất diệp biển chu hồ hải khách

Tranh xuất vi hàng phong thích thích

Vi mang tứ cố vãn triều sinh

Giang thủy liên thiên nhất âu bạch

LÀM TRÊN THUYỀN

Một lá thuyền con khách hải hồ

Vượt bờ lau lách, gió vi vu

 Triều dâng bốn mặt, hoàng hôn phủ

Trời nước mênh mông, một dáng cò.

DIÊN HỰU TỰ

Thượng phương thu dạ nhất chung lan

Nguyệt sắc như ba phong thụ đan

Xi vẫn đảo miên phương kính lãnh

Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn

Vạn duyên bất nhiễu thành già tục

Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan

Tham thấu thị phi bình đẳng tướng

Ma cung Phật quốc hảo sinh quan

CHÙA DIÊN HỰU

Đêm thu chùa vắng, tiếng chuông ngân

Sóng ánh mầu trăng, lá rụng hồng

Cánh đảo chim âu trời lạnh ngủ

Tháp vương đỉnh bạc sáng từng không

Thành ngăn tục lụy trần không vướng

Cửa ngỏ vô ưu mắt rộng tầm

Thấy được thị phi cùng một tướng

Ma cung Phật quốc cũng ngồi chung

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 942

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *