TUYẾT MUỘN CUỐi ĐÔNG

Mồng Bốn tháng Ba đã cuối Đông

Tuyết còn rơi muộn ngập rừng Phong

Bên ngoài  gió thoảng hiu hiu lạnh

Nhà nhà mở sưởi, sưởi ấm phòng

 

Có kẻ tha hương còn thấy lạnh

Tan nhà mất nước, sống lưu vong.

Mong mỏi Đông tàn trên đất khách

Xuân về quê Mẹ mới ấm lòng.

  Arlington, VA. cuối Đông 3-4- 1

 Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

Hits: 69

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin