ƯỚC NGUYỆN

Tiếng  dế  đêm  khuya  thật  nảo  nùng

Đau lòng  cho  kẻ  sắp  ly  hương

Quê  mẹ  còn  đây  người  thân  đó

Một  bước  ra  đi  một  bước  chùn

 

Cuộc  sống  phù  hoa  chẳng  vấn vương

Chẳng  nợ  phong  sương  kiếp  hải  hồ

Chẳng  qua  bận  bịu  bầy  con  trẻ

Đành  gác  niềm  riêng  lại  cố  hương

 

Đã  thế  giờ  đây  đành  tạm  biệt

Tạm  quên  tình cảm  của  quê  nhà

Tạm  gói  nhớ  thương  trong  tâm  khảm

Nguyện  ngày  tái ngộ  chẳng  còn  xa

 

                DƯƠNG  VĂN  THÔNG

                       Tháng  2   /   1981 

 

 

Hits: 100

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin