Van Vái

Trời đem nắng vãi giữa đồng
Bóng em mông quạnh như không có hình
Khô bờ môi khát thần linh
Bỏng đôi chân sạn dẵm mình mà đi
Đi hoài chẳng biết tìm chi
Lưng tròng con mắt thấy gì nữa đâu
Thấy hai tay chắp nguyện cầu
Vái trời, vái đất, vái nhau một lần

Thanh Pham

Hits: 71

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin