Vết Thương Sỏi Đá, Nhạc Vĩnh Điện

Xin giới một ca khúc tuyệt vời của nhạc sĩ Vĩnh Điện  với tiếng  hát Quỳnh Lan

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 77