Vô duyên?

Có lần 2 năm trước tui lên Ottawa gặp lại đám bè bạn cũ hồi còn đi học. Có cô kia nói: “Sao Khuê giờ già dữ vậy, già mà đen nữa, may là ở đây chớ gặp ngoài đường thì tui hổng nhận ra đâu!” Nói xong rồi cười ngất, chồng cô ngồi kế bên cũng cười ngất. Chắc cô tưởng cô còn trẻ lắm! – mà không lẽ mình đi nói lại với cô như vậy! Hai đứa bay thiệt là xứng. Không biết đứa nào vô duyên hơn. Đứa vô duyên hơn chắc thấy đứa kia… có duyên lắm!

Có những thứ mà người ta không thể lỡ miệng được. Chỉ có người vô duyên 100% mới lỡ như thế.

Bạn có đồng ý không?

Hits: 3748

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin