Vô Thường

Hôm qua nắng đẹp rạng ngời

Hôm nay đã thấy một trời tuyết rơi

Tuyết rơi ta ở nhà chơi

Đàn ca, viết lách , đã đời lưu vong

CD

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *