Vô Thường

Sáng nay thấy một nụ Đào,
Nở bừng trong nắng đón chào nhân gian.
Ngày mai cơn gió lại sang,
Nụ hoa vừa chớm đã tàn trong không!!!
CD-Mar-25-2018

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *