Vỗ về

Tác giả :  Vũ  Kiện
đã  mười  sáu  năm qua
mười sáu lần giỗ mẹ
trên bàn thờ còn nhang
quyển kinh còn giữa kệ
trong ngôi nhà cỏn con
có mái tranh nhỏ giọt
phủ đầy hoa ti gôn
vườn nhà dăm trái ngọt
từng mỗi hạt chuỗi tràng
là một danh hiệu Phật
trong mỗi tiếng thì thầm
con nghe từng giải thoát
đã mười sáu năm qua
lại cảm thơ người trước
mỗi lần  nắng bên song
gà trưa buồn não nuột
là  một lần bâng khuâng
mùi nồng viên long não
áo điều mẹ đem giăng
phơi cạnh bờ hàng dậu
muời sáu năm đã qua
bao nhiêu trời giông bão
bấy nhiêu rồi xót xa
hồng đâu cài mép áo
cầm quyển kinh trên tay
đọc những lời báo hiếu
con thấy rồi nơi đây
những vỗ về tuyệt diệu
Vũ Kiện
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 737

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *