Vui hưỡng tuổi vàng

 

Ba lần sinh nhật  mỗi năm qua

Chị em  vui vẻ  hưởng tuỗi già

Chia nhau miếng bánh  cùng trà ngọt

Hạnh phúc nơi đây  ta với ta 

 

      VÂN DUNG  NGUYỄN

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 455

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *