Yêu  Là…

Yêu  Là

Yêu là trọn vẹn cho người

Yêu là tai lắng nghe lời buồn vui

Yêu là chia sẽ ngọt bùi

Yêu là gian khổ chẳng lùi, tránh đi

Yêu không n ói bởi, tại, vì

Yêu là nguyện ước được đi chung đường

Yêu là xa thấy vấn vương

Yêu là ngăn cách vẩn thương người về

Yêu là tỉnh thức không mê

Yêu là hiểu rõ mọi bề gian nan

Yêu là trọn vẹn đá vàng

Yêu là nâng đở chẳng màng lợi danh

Yêu là như lá trên cành

Còn trời, còn đất, còn xanh tình mình

Yêu là chỉ một cái nhìn

Tim ta đã thấy bình minh rực hồng

Yêu là nên vợ, nên chồng

Hai thân thành một đẹp lòng mẹ cha

Để rồi quên hết cái ta

Đêm trăng gió mát nhìn ta gọi mình

Sáu Không

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *